குரளினிது
Event Detail
Organized by: ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ்
Entry Fee: Free
VENUE & CONTACT INFORMATION

Venue: சரோஜினி நடராஜ் ஆடிட்டோரியம்,

Location: கிக்கானி மேல்நிலைப்பள்ளி, கோவை.

Date
Jan 14 - Jan 16
Timing
6.30 PM