Team


Founders
D Andrew Sam
Deepa Sam
Editor-in-Chief
Sathyamoorthy Govindarajan
Editor and Chief of Bureau
Amutha Kannan
Columnists
Sathyamoorthy Govindarajan
Amutha Kannan
Rajesh Govindarajalu
Ramadevi Venkatramanan
Deepa Sam
Vishwanathan Sahasranamam
Reporters
Rathan Kumar
John Jabez Anand
Divya Bafna
K.V. Soundermohan
M. Hariharan
A.T. Jahar
Photo/Video Journalists
T Mohanraj
A. Vignesh
Audio Team
RJ Goutham
RJ Vidhya
RJ Mahasri
RJ Balaji
Audio/Video Editing
A.Nisha
P.Sivaraja
UI Design
Andrew Sam
Jeyenth Jayaraman
Development Team
Kuppusamy
Neelakandan R
Vishnu Bharathi P