Team


Founders
D Andrew Sam
Deepa Sam
Editor-in-Chief
Sathyamoorthy Govindarajan
Editor and Chief of Bureau
Amutha Kannan
Reporters
Rathan Kumar
Jabez John Anand
Divya Bafna
K.V. Soundermohan
M. Hariharan
A.T. Jahar
Photo/Video Journalists
T Mohanraj
A. Vignesh
Audio Team
RJ Goutham
RJ Vidhya
RJ Mahasri
RJ Balaji
Columnists
Sathyamoorthy Govindarajan
Amutha Kannan
Rajesh Govindarajalu
Ramadevi Venkatramanan
Deepa Sam
Vishwanathan Sahasranamam
Audio/Video Editing
A.Nisha
P.Sivaraja
UI Design
Andrew Sam
Jeyenth Jayaraman
Development Team
K. Kuppusamy
R. Neelakandan
P. Vishnu Bharathi